Naukowe Koło Badań Podwodnych “SeaQuest”
Naukowe Koło Badań Podwodnych “SeaQuest”
Uniwersytet Morski w Gdyni

  • Prowadzenie działalności naukowo-badawczo-rozwojowej: tworzenie publikacji naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz targach naukowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym
  • Uczestnictwo w budowie nowych urządzeń, w tym prototypów wynalazków: Wyposażenie Mobilnej Bazy Morskiego Ratowniczego Serwisu Nurkowego MoB MEDS; projekt Studenckie Koła Tworzą Innowacje- tworzenie prototypu nowego urządzenia o nazwie MUDS Base - Mobilna Podwodna Baza Wsparcia Nurkowego służącą do zabezpieczenia nurkowań rekreacyjnych
  • Wdrożenie patentu na urządzenie Batychron (2006)- elastyczny dzwon nurkowy oraz kolejne zgłoszenia patentowe na nowy wzór użytkowy Batychronu oraz system MEMS - Mobilny Elektromagnetyczny System Cumowniczy Współpraca z pomorskimi firmami:: MPL Techma z Chwaszczyna, PC DIVERS Wojciecha Stachowiaka z Gdańska (w ramach projektu B+R o innowacji technologicznej EUSV oraz Politechniką Śląską i Instytutem Morskim w Gdańsku (w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0).
  • Współpraca z Administracją Morską w Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej, Stowarzyszeniem Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Marynarzy i Rybaków, Ośrodkiem CRESAR, służbą SAR, Ochotniczą Strażą Pożarną OSP Kacze Buki, ośrodkiem Stella Maris
  • Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje sportowe i specjalistyczne kompetencje zawodowe (nurkowe, pływackie, z orientacji i nawigacji podwodnej, kursy motorowodne)
  • Działalność charytatywna: Oddawanie krwi, wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizacja kursów nurkowych i motorowodnych dla młodzieży