Koło Naukowe Studentów BioPhoton
Koło Naukowe Studentów BioPhoton
Politechnika Gdańska

  • Organizacja międzynarodowej konferencji OPTO-Meeting for Young Researcher and SPIE&OSA Student Chapters Meeting 2016 w Politechnice Gdańskiej.
  • Aktywny udział w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki, „Analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego a parametrami krwi” oraz „Polaryzacyjna optyczna tomografia koherentna ze spektroskopową analizą właściwości materiałów i obiektów technicznych”.
  • Prowadzenie działalności popularyzującej naukę, m.in.: Pomorski Festiwal Nauki, PG OPEN, Dziewczyny na Politechniki, Organizacja warsztatów z elektroniki dla studentów Politechniki Gdańskiej.
  • Promowanie Politechniki Gdańskiej na konferencjach „XXXVIII-th IEEE-SPIE Joint Symposium Wilga 2016; Optics and Photonics 2016, San Diego, Kalifornia, USA; Training School – Beyond Conventional Tissue Imaging 2017, Bari; OPTO-Meeting for Young Researchers & SPIE Student Chapter 2016, Gdańsk; 5th Oulu Bioimaging Day 2016 Oulu.
  • Kilkadziesiąt publikacji naukowych, np.: D. Majchrowicz, M. Hirsch, P. Wierzba, M. Bechelany, R, Viter, M. Jędrzejewska-Szczerska, “Application of Thin ZnO ALD Layers in Fiber-Optic Fabry-Perot Sensing Interferometers” Sensors; D. Milewska, K. Karpienko, M. Jędrzejewska-Szczerska “Application of thin diamond films in low-coherence fiber-optic Fabry Pérot displacement sensor”.