Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

  • Publikacje artykułów w czasopismach i monografiach punktowanych MEiN oraz prelekcje na międzynarodowych konferencjach naukowych, ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz seminariach naukowych;
  • Organizacja I Studenckiej Konferencji Naukowej "Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata" - konferencja w całości została zorganizowana przez członków Koła. Wydarzenie ma założenie cykliczne;
  • Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej" (2023 r.) i seminarium naukowego "Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej" (2022 r.) wraz z Fundacją Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji;
  • Projekt edukacyjny skierowanych do szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – prowadzenie warsztatów prawniczych dla młodzieży.
  • Projekt edukacyjny skierowany do studentów WSAiB – prowadzenie przez członków Koła warsztatów z przygotowania publikacji naukowej;
  • Nominacja do X Gali Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” 2022 organizowanej przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (jako jedno z pięciu kół naukowych w Polsce);
  • Czynny udział w wydarzeniach naukowych ScienceCom w latach 2021 i 2022 organizowanych przez Centrum Nauki Experyment w Gdyni - przygotowanie stanowisk na festiwalu nauki i czynny udział w konferencjach studenckich organizowanych w ramach ScienceCom.