Koło Naukowe Mechaników Okrętowych BaND
Koło Naukowe Mechaników Okrętowych BaND
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

  • Projekt kadłuba autonomicznego bionicznego pojazdu podwodnego
  • Udział w XXXV oraz XXXVI Seminarium Studenckich Kół Naukowych organizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie – wyróżnienie Rektora-Komendanta WAT
  • Uczestnictwo w praktykach stoczniowych w stoczni Saab Kockums
  • Inicjacja projektu budowy dronu nawodnego, wykonanie projektów na podstawie których powstanie fizyczny model dronu.