Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO
Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO
Politechnika Gdańska

  • Organizacja ogólnopolskiego konkursu budowy mostów z papieru „wyKOMBinuj mOst” – popularyzacja wiedzy z zakresu mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów, rozwijanie zmysłu konstruktorskiego wśród przyszłych inżynierów
  • Działalność naukowa, w tym m.in. udział w realizacji projektu badawczego pt. Monitorowanie rozwoju uszkodzeń w połączeniach klejonych i śrubowych poddanych degradacji mechanicznej za pomocą nieliniowej propagacji fal Lamba, publikacje artykułów naukowych oraz udział w konferencjach naukowych
  • Organizacja wydarzeń o charakterze popularyzatorskim we współpracy z Akademią Młodych Uczonych PAN, a także Europejskiej Nocy Naukowców „Fushion Night 2” 2016
  • Działalność dydaktyczna – zachęcanie studentów do poszerzania wiedzy z zakresu szeroko pojętej mechaniki technicznej
  • Udział w ogólnopolskich konkursach konstruktorskich.