Koło Naukowe Materiały w Medycynie
Koło Naukowe Materiały w Medycynie
Politechnika Gdańska

 • Opracowanie 2 autorskich technologii biokompozytowych cementów
 • medycznych – zgłoszenia patentowe:
 • P. 446052,
 • P. 447127,
 • w ramach projektu Opracowanie nowego wstrzykiwalnego ceramiczno--polimerowego cementu kostnego
 • Artykuł naukowy w czasopiśmie ACS Applied Materials & Interfaces (200 pkt. wg MNiSW, IF: 9.5)
 • Wyróżnienie w konkursie StRuNa-SCIENCE 2023 w kategorii projekt roku;
 • I miejsce w Plebiscycie Złote Lwiątka PG w kategorii Projekt Naukowy;
 • II miejsce w konkursie za najlepszy plakat naukowy – V Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały
 • Współorganizacja corocznej ogólnopolskiej konferencji naukowej „IMPLANTY”
 • Działalność społeczno-edukacyjna:
 • - organizacja cyklicznych pokazów i warsztatów popularnonaukowych (łącznie 16x) w zakresie implantologii podczas wydarzeń: Politechnika
 • Open, FOKA, Science.com, NaukoweLove, Dzień Inżynierii Materiałowej, Bałtycki Festiwal Nauki, Piknik Nauki Fahrenheita, Pomorska Noc Naukowców;
 • - organizacja wykładów otwartych w zakresie implantologii dla społeczności akademickiej i pozaakademickiej (łącznie 23x)
 • Działalność charytatywna: współorganizacja wydarzenia Pomaganie Poprzez Granie na rzecz Hospicjum im. ks. Dutkiewicza w Gdańsku
 • Samodoskonalenie: organizacja warsztatów i/lub szkoleń dla członków koła
 • Współpraca w ramach uczelni Fahrenheita: organizacja warsztatów dla członków SKN przy Zakładzie Anatomii i Neurobiologii GUMed, udział
 • w konkursie Mistrzowie Współpracy Fahrenheita, udział w Pikniku Nauki Fahrenheita