Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezpiecznik”
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezpiecznik”
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

  • Zorganizowanie szkolenia antyterrorystycznego 2015 w WSAiB oraz pokazów dynamicznych w ramach szkolenia antyterrorystycznego dla C.H. Riviera 2016.
  • Udział w organizacji „Konkursu Policyjnego” 2016, 2017 w WSAiB.
  • Udział w ćwiczeniach AT SPAP KWP Gdańsk 2017 w Galerii Bałtyckiej.
  • Zorganizowanie „Dnia Kryminalistyki” 2017 w WSAiB.
  • Organizacja cyklu „wykładów otwartych” na uczelni WSAiB.