Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego
Akademia Marynarki Wojennej

  • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dysfunkcje i wyzwania bezpieczeństwa narodowego. Problemy w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym”
  • Organizacja kampanii społecznej „Uważaj, jak hulasz!” przy współpracy z Urzędem Miasta Gdynia i Komendą Miejską Policji w Gdyni
  • Uczestnictwo w finale europejskiego projektu Appraise, podsumowującego unijny projekt wdrażania nowych technologii w służbę walki z terroryzmem
  • Publikacje artykułów naukowych przez członków KNBM w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych
  • Uczestnictwo i referowanie podczas X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym – wnioski z ostatniej dekady”
  • Udział w debacie oksfordzkiej i prelekcje podczas seminarium naukowego „Studencka Wizja Bezpieczeństwa”
  • Przeprowadzenie wielu edycji akcji charytatywnych np. „Szlachetna Paczka”, „Święty Mikołaj dla Seniora”
  • Organizacje konferencji naukowych „Bezpieczeństwo na ścieżce ewolucji” oraz „Bezpieczeństwo dążeniem człowieka i grup społecznych w XX i XXI wieku” o zasięgu lokalnym