Koło Naukowe Akordeonistów
Koło Naukowe Akordeonistów
Akademia Muzyczna w Gdańsku

  • Organizacja dwóch Studenckich Sesji Naukowych: Mistrzowie i Adepci 2014 oraz Akordeonista-Kompozytor
  • Realizacja kilkunastu projektów muzycznych zakończonych wydaniem płyty m.in. „Study of contemporary accordion music” czy koncert World Accordion Day 2017
  • Współpraca z trójmiejskimi instytucjami i uczelniami wyższymi w zakresie wspólnych przedsięwzięć muzycznych
  • Organizacja regularnych koncertów członków KNA w Bibliotece Społecznej Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”, Dziennym Domu Pomocy im. Jana Pawła II w Gdańsku-Wrzeszczu, klubie osiedlowym „Bolek i Lolek”, koncertach edukacyjnych w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz koncertach organizowanych dla dzieci i młodzieży prze Polską Akademię Dzieci
  • Prawykonania kompozycji: Ryszard Lubieniecki „Air Metal Wood Synthesis”, Leszek Kołodziejski „Pejzaż Gdański” i Maciej Zimka „Solar Wind”. Organizacja cyklu spotkań „Laboratorium Akordeonowe” – mających na celu wymianę doświadczeń akordeonistów i kompozytorów.