Koło Badań Psychologicznych “Experior”
Koło Badań Psychologicznych “Experior”
Uniwersytet Gdański

  • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie StRuNa w kategorii Koło Naukowe Roku 2018 organizowanym przez Studencki Ruch Naukowy pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • 25 artykułów naukowych, 20 wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych, 26 wystąpień na ogólnopolskich konferencjach naukowych, 2 Diamentowe Granty z MNiSW, 9 Stypendiów MNiSW, 4 staże w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym (Erasmus Plus), 10 nagród rektora, 39 różnych stypendiów, 5 pierwszych nagród za najlepsze wystąpienie konferencyjne i 1 druga nagroda
  • Współautorstwo artykułów w renomowanych czasopismach naukowych z listy A, m. in. Computers in Human Behavior - IF 4,2; Musicae Scientiae
  • Realizacja międzynarodowych i krajowych projektów badawczych oraz społecznych, m.in. na Uniwersytecie w Bergen - Norwegia i w ramach Diamentowych Grantów
  • Współorganizacja konferencji, spotkań naukowych i promowanie badań z zakresu psychologii