KAN Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
KAN Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Akademia Muzyczna w Gdańsku

  • Organizacja czterech Koncertów Muzyki Filmowej i Teatralnej, (kwiecień 2015-2018)
  • Organizacja pięciu Ogólnopolskich Sesji Naukowych z cyklu „Idee muzyki – ideologie w muzyce”, (maj 2014-2018), towarzyszącym im koncertów kompozytorskich oraz cyklu wykładów i warsztatów “Programy komputerowe w pracy kompozytora. Tworzenie symulacji” (2016)
  • Promowanie twórczości młodych kompozytorów Trójmiasta poprzez organizację koncertów kompozytorskich i prawykonań najnowszych utworów oraz organizacja okolicznościowych koncertów kompozytorskich: (Koncert Mikołajkowy [2014], trzy Koncerty Kolęd [2014-2016])
  • Współpraca międzywydziałowa: (współorganizacja koncertów, współpraca z orkiestrą Pro Musica Nova, współpraca z chórem Baltic Chamber Choir)
  • Współpraca międzyuczelniana: (współorganizacja i udział w Międzyuczelnianych Koncertach Kompozytorskich, udział w Ogólnopolskich Studenckich Sesjach i Konferencjach Naukowych)
  • Szeroka działalność charytatywna